...
Baner Funduszy Europejskich

PRZETARGI

Akademia Sportu Stawiki Sp. z o. o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uatrakcyjnienie oferty ośrodka rekreacyjno – sportowego w Sosnowcu poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Inwestycje w MŚP”

Celem strategicznym projektu jest rozwój firmy i utrzymanie jej konkurencyjności oraz utworzenie nowego miejsca pracy poprzez rozbudowę ośrodka rekreacyjnego Wake Zone Stawiki o infrastrukturę sportową: modułowa przeszkoda wodna do wakeboardu typu custom pool combo, rozbijacz fal-falochron, deski wakeboard z wbudowanym chipem RFID, system obsługi Klienta online.

Wartość projektu: 1 155 609,60 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 798 592,00 PLN

 Akademia Sportu Stawiki Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Organizacja całorocznego wyciągu sportowego służącego do uprawiania narciarstwa wodnego, wakeboardu, narciarstwa śniegowego i snowboardu z wykorzystaniem systemu do dynamicznej rejestracji ruchów treningowych w środowisku wodnym oraz elektronicznego systemu kontroli sprzedaży”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”

Wartość projektu: 2.086.812,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 757.780,00 PLN


Informacje o projekcie – plakat do pobrania

1/ Zapytanie ofertowe- „Dostawa wyciągu do nart wodnych i wakeboardu z pakietem zimowym oraz elektronicznym systemem kontroli sprzedaży biletów i kontroli sprzedaży biletów i kontroli dostępu klasy ERP”

Zaproszenie 1-1-2017

Zapytanie 1-1-2017 RPO

Zawiadomienie o wyborze oferty 1-1-2017 RPO

3/ Zaproszenie ofertowe nr 3/2/2018 RPO WSL – Dostawa przeszkód wodnych do wakeboardu- ZAPYTANIE ANULOWANE

Zaproszenie 3-2-2018

Zapytanie ofertowe 3-2-2018 PRO WSL

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiazań

Załącznik nr 2 Wzór UMOWY DOSTAWY

NASI PARTNERZY

Left arrow
Left arrow
Sosnowiec
Pepsi logo
Lech logo
Wakepro logo
Mystic logo
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.