Baner Funduszy Europejskich

PRZETARGI

Akademia Sportu Stawiki Sp. z o. o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uatrakcyjnienie oferty ośrodka rekreacyjno – sportowego w Sosnowcu poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Inwestycje w MŚP”

Wartość projektu: 1 155 609,60 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 798 592,00 PLN

 Akademia Sportu Stawiki Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Organizacja całorocznego wyciągu sportowego służącego do uprawiania narciarstwa wodnego, wakeboardu, narciarstwa śniegowego i snowboardu z wykorzystaniem systemu do dynamicznej rejestracji ruchów treningowych w środowisku wodnym oraz elektronicznego systemu kontroli sprzedaży”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”

Wartość projektu: 2.086.812,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 757.780,00 PLN


Informacje o projekcie – plakat do pobrania

1/ Zapytanie ofertowe- „Dostawa wyciągu do nart wodnych i wakeboardu z pakietem zimowym oraz elektronicznym systemem kontroli sprzedaży biletów i kontroli sprzedaży biletów i kontroli dostępu klasy ERP”

Zaproszenie 1-1-2017

Zapytanie 1-1-2017 RPO

Zawiadomienie o wyborze oferty 1-1-2017 RPO

3/ Zaproszenie ofertowe nr 3/2/2018 RPO WSL – Dostawa przeszkód wodnych do wakeboardu- ZAPYTANIE ANULOWANE

Zaproszenie 3-2-2018

Zapytanie ofertowe 3-2-2018 PRO WSL

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiazań

Załącznik nr 2 Wzór UMOWY DOSTAWY

NASI PARTNERZY

Left arrow
Left arrow
Sosnowiec
Pepsi logo
Lech logo
Wakepro logo
Wior logo
Mystic logo
R-med logo
EHschool logo
WOPR logo
RMFMAXXX logo