Baner Funduszy Europejskich

INFORMACJE

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1

Administrator danych osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest AKADEMIA SPORTU STAWIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jana Sobieskiego 49 (41 – 200), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000586250, NIP: 6443513581, REGON: 362981670 oraz Klub Sportowy WAKE ZONE STAWIKI z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jana Sobieskiego 49 (41 – 200), numer ewidencyjny KS.28, NIP 6443534525.

 • 2

Dane kontaktowe

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem przesyłając wiadomość:

 1. za pośrednictwem listu wysłanego na adres: Jana Sobieskiego 49, 41-200 Sosnowiec,
 2. pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@wake-zone.pl
 • 3

Cel i podstawa prawna

przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
 2. w celu statystycznym, tj. badaniu liczby indywidualnych wejść na witrynę https://wake-zone.pl/ (zwaną dalej Witryną) oraz Pani / Pana aktywności na Witrynie, a także skąd została Pani / Pan przekierowana/y na Witrynę i jaki adres strony internetowej wybrał(a) Pani/Pan przy opuszczaniu Witryny.
 3. w celu informowania o prowadzonej przez Administratora działalności i świadczonych usługach,
 4. w celu informowania o prowadzonych zajęciach oraz prowadzenia listy osób wyrażających chęć udziały w zajęciach organizowanych przez Administratora,
 5. w celu przesyłania informacji handlowych o świadczonych usługach, w tym ofert zawarcia umowy,
 6. w celu marketingowym, polegającym na reklamowaniu usług Administratora,
 7. w celu przesyłania informacji o prowadzonej przez Administratora działalności,
 8. w celu udzielania odpowiedzi na pytania osobom, które skontaktowały się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 10. Administrator w szczególności gromadzi dane osobowe podane dobrowolnie przez osobę, której one dotyczą, w szczególności imię, nazwisko i adres urodzenia uczestnika półkolonii, a także Pani/Pana imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, datę urodzenia oraz PESEL, dane podane przez użytkownika karnetu tj. imię, nazwisko i zdjęcie zawierające wizerunek osoby korzystającej z karnetu jak i udostępnianie przez urządzenie za pomocą którego osoba, której dane dotyczą łączy się z siecią Internet, takie jak nr IP, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki, a także dane dotyczące aktywności użytkownika na Witrynie, w tym: dane dotyczące czasu otwarcia przez użytkownika Witryny, czasu pozostawania użytkowania na Witrynie, adresu internetowego lub innego źródła, z którego nastąpiło przekierowanie na Witrynę oraz adresu internetowego, który został wybrany przy opuszczaniu Witryny.
 • 4

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w będą przechowywane od chwili wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do chwili złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • 5

Prawa osoby której dotyczą dane osobowe

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia swoich danych osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Pani/Pana dane osobowe, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora)
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. W celu wykonania uprawnień opisanych w § 6 ust. 1, które zrealizować może Administrator osoba, której dane osobowe dotyczą winna wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@wake-zone.pl
 • 6       

Informacja o ciasteczkach

 1. Administrator zamierza przechowywać na Pani/Pana urządzeniu informacje (tzw. pliki cookies, ciasteczek) oraz uzyskiwać dostęp do tych informacji w celu podejmowania przez Administratora działań marketingowych, w szczególności personalizacji kierowanej do Pani/Pana oferty oraz informowania o produktach i usługach Administratora. Ciasteczka to pliki tekstowe tworzone przez Pani/Pana przeglądarkę internetową i przechowywana na Pani/Pana urządzeniu.
 2. Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Panią/Pana telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi w następujący sposób:
  1. W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia”/ „Opcje” / „Prywatność i bezpieczeństwo” w sekcji Ciasteczka i dane stron.

 1. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:
 • Aby zablokować pliki cookie lub zezwolić na nie w programie Internet Explorer 11 dla systemu Windows 10

W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, zablokować je, czy też ma być wyświetlany monit dotyczący plików cookie firmy Microsoft i innych firm.

 • Aby zablokować pliki cookie lub zezwolić na nie w programie Internet Explorer 10 lub starszej wersji

W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby na wszystkie zezwolić. Wybierz przycisk OK.

 1. W przeglądarce Google Chrome

W celu usunięcia plików cookie:

Na komputerze otwórz Chrome.

W prawym górnym rogu kliknij przycisk z trzema pionowymi punktami w linii pionowej,

Z menu kontekstowego wybierz opcje Ustawienia

W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Wyczyść dane przeglądania.

Zaznacz Pliki cookie i inne dane witryn,

Kliknij Wyczyść dane

W celu konfiguracji ustawień plików cookie:

W celu usunięcia plików cookie:

Na komputerze otwórz Chrome.

W prawym górnym rogu kliknij przycisk z trzema pionowymi punktami w linii pionowej,

Z menu kontekstowego wybierz opcje Ustawienia

W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Pliki cookie i inne dane witryn

Ustaw swoje preferencje w zakresie plików cookie na Twoim urządzeniu,

 

 1. W przeglądarce Opera

Przejdź do O Menu > Historia > Wyczyść dane przeglądania.

Z menu rozwijanego Wymaż poniższe elementy z wybierz okres, z którego chcesz usunąć elementy historii.

Zaznacz pola wyboru obok danych przeglądania, które chcesz usunąć.

Kliknij opcję Wyczyść dane przeglądania.

 

 1. W przeglądarce Apple Safari:

Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w Ochrona. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

Kliknij w „Pokaż Cookies”.

Zaznacz jeden lub kilka plików cookie, po czym kliknij w „Usuń” lub „Usuń wszystkie”.

Po zakończeniu usuwania plików cookie kliknij w Gotowe.

 

 1. W przeglądarce Microsoft Edge:

Na komputerze otwórz Microsoft Edge.

W prawym górnym rogu kliknij przycisk z trzema punktami w linii poziomej,

Z menu kontekstowego wybierz opcje Ustawienia

W sekcji „Pliki cookie i uprawnienia witryny” kliknij Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je.

Dostosuj swoje preferencje dotyczące plików cookie

W celu usunięcia plików cookie:

W menu Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je kliknij Zobacz wszystkie pliki cookie i dane witryn

Kliknij Usuń wszystko

 

 1. Wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji (tzw. plików cookies, ciasteczek) lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w Pani/Pana telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AKADEMIA SPORTU STAWIKI sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 49, 41-200 Sosnowiec, KRS 0000586250, NIP: 6443513581, REGON: 362981670 oraz Klub Sportowy WAKE ZONE STAWIKI z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jana Sobieskiego 49 (41 – 200), numer ewidencyjny KS.28., (dalej: Administratora) w celach statystycznych i marketingowych, informowania o ofercie Administratora osób, które chcą się z nią zapoznać, przesyłania informacji handlowych o świadczonych usługach, przesyłania informacji o prowadzonej działalności, w celu udzielania odpowiedzi na pytania osobom, które skontaktowały się z Administratorem za pomocą adresu e-mail. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane będą przechowywane od chwili wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do chwili złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@wake-zone.pl

Witryna zamierza przechowywać na Pani/Pana urządzeniu informacje (tzw. pliki cookie, ciasteczka) oraz uzyskiwać dostęp do tych informacji w celu podejmowania działań marketingowych, w szczególności personalizacji kierowanej do Pani/Pana treści oraz informowania o produktach i usługach Administratora, a także do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem witryny.

 

Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Panią/Pana telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi w sposób określony w polityce prywatności.

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez witrynę informacji (tzw. plików cookie, ciasteczek) na moim urządzeniu lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

 

NASI PARTNERZY

Left arrow
Left arrow
Sosnowiec
Pepsi logo
Wakepro logo
Mystic logo